Anniversary

Anniversary today 24.09.1998

byla v Sezemicích za přítomnosti senátorky MUDr. Moserové, DrSc., zakončena výstavba 140 komunálních bytů, vybudovaných nákladem 113 mil. Kč.

Anniversary today 24.09.1998

navštívil Pardubice francouzský velvyslanec Phillipe Coste. Přijel mj. s konkrétní nabídkou na uspořádání Francouzských dnů v Pardubicích jako festivalu umění a podnikatelských kontaktů.

Anniversary today 24.09.1998

slavnostně otevřel francouzský velvyslanec v ČR pan Phillipe Coste u příležitosti své návštěvy Pardubic nový česko-francouzský zásilkový obchod MAGNET-CAMIF v Černé za Bory.
Arcibiskup Karel Otčenášek

Anniversary today 24.09.1998

povýšil papež Jan Pavel II. hradeckého biskupa Karla Otčenáška do hodnosti arcibiskupa.

Anniversary today 24.09.1939

byl na hřišti Sokola Žabovřesky v Brně dohrán volejbalový turnaj o mistrovství Protektorátu Čechy a Morava, kterého se zúčastnilo osm družstev. Mistrovský titul získal Sokol Pardubice I.

Anniversary today 24.09.1927

se konala na pardubické radnici vůbec první civilní svatba. Doposud se všechny civilní svatby konaly na okresní politické správě.
Prezident Masaryk na návštěvě v roce 1922

Anniversary today 24.09.1922

navštívil prezident T. G. Masaryk rozestavěnou budovu sokolovny Sokola Pardubice I. na Olšinkách, kde ho uvítal tehdejší starosta jednoty dr. Lipčík.
Holický podnik Botas v 70. letech

Anniversary today 24.09.1893

byla v Holicích založena "Občansko vzdělávací dělnická jednota", přeměněná v roce 1898 v "Odborný spolek obuvníků". Ten byl v roce 1904 přeměněn na "říšský" se sídlem ve Vídni, jeho holická pobočka byla přejmenována na "Skupinu obuvníků v Rakousku se sídlem v Holicích". V roce 1906 byla vídeňská pobočka přeměněna na "Skupinu svazu českoslovanských obuvníků v Rakousku" se sídlem jednak v Praze, jednak v Holicích.

Anniversary today 24.09.1892

přestal v Pardubicích vycházet politický a národohospodářský list staročeské strany "Pardubický obzor". Redigoval jej Fr. L. Šafařík, tiskli jej bratři Peřinové. Začal vycházet 13.4.1890.