Anniversary

Anniversary today 25.03.1997

bylo pardubické TV studio ZUBR překřtěno na PEGAS v rámci televizní sítě GALAXIE.
Zdeněk Vavřík

Anniversary today 25.03.1947

byl zřízen uzavřením smlouvy mezi MNV Pardubice a Čs. rozhlasem Praha "Čs. rozhlas - studio Pardubice". Vedoucím studia byl ustanoven pardubický městský knihovník a spisovatel Zdeněk Vavřík, jeho zástupcem hudební skladatel dr. Jiří Kolařík.
Podobizna J. J. Langera

Anniversary today 25.03.1925

skončilo v Bohdanči svou činnost významné kulturní středisko "Občanská beseda Langer", pojmenované po bohdanečském rodáku básníku Josefu Jaroslavovi Langrovi (založeno 21.6.1886).

Anniversary today 25.03.1866

byla v Dašicích založena Občanská záložna. Její stanovy byly schváleny 12.8.1867.
Císař Josef II.

Anniversary today 25.03.1771

napadlo v Pardubicích a celém Polabí více než půl metru sněhu, který vydržel až do konce dubna. Zaseté obilí bylo zničeno a podstatně se opozdily jarní práce. Nastal nedostatek potravin, které valně podražily. Byl takový nedostatek obilí, že bylo nutno je za drahé peníze dovážet z Uher. Postaral se o to sám císař Josef II., který 10. října 1771 navštívil Pardubice a na vlastní oči "viděl tu bídu".
Pozemkový majetek pánů z Pernštejna ve vých. Čechách k roku 1540.

Anniversary today 25.03.1507

rozdělil Vilém z Pernštejna své panství mezi své syny na český a moravský díl tak, že Vojtěch dostal pardubickou část (její součástí byly Pardubice a Kunětická hora, dále např. hrady Litice a Potštejn, zámek v Rychnově n. Kn. aj.)