Anniversary

Pardubické letiště

Anniversary today 25.05.2000

byla předána do užívání rozšířená pojezdová dráha (23m) na civilním letišti v Pardubicích. Rozšíření si vyžádalo náklad 9 mil. Kč. Nyní mohou na pardubickém letišti přistávat i obří letadla.
Spolkový dům

Anniversary today 25.05.1999

byly v pardubickém Evropském spolkovém domě slavnostně otevřeny prostory občanského sdružení Alliance Française.

Anniversary today 25.05.1995

se v Pardubicích ustavilo Společenstvo cukrářů ČR - regionu Pardubice, Hradec Králové a Ústí nad Orlicí. Předsedou pětičlenného výboru byl zvolen Radek Laštůvka, společník fy Corso, která provozuje cukrárnu na tř. Míru.

Anniversary today 25.05.1995

přistálo na pardubickém mezinárodním letišti v 9.50 hod. letadlo CESNA 421, jehož dvoučlenná posádka přivezla z německého Stuttgartu pana Lamberta, který má podnikatelské aktivity v pardubické FREE ZONE. Tím byl zahájen praktický provoz na pardubickém civilním letišti.

Anniversary today 25.05.1994

odsouhlasilo zastupitelstvo města Pardubic privatizaci bytů v majetku města.

Anniversary today 25.05.1994

byla založena Učená společnost České republiky, jejímž cílem je podněcovat svobodný rozvoj vědy a poznání v ČR. Je přísně výběrová a sdružuje významné vědce všech vědních oborů. Prvním pardubickým členem společnosti byl v květnu 1995 zvolen prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc., prorektor Univerzity Pardubice.

Anniversary today 25.05.1991

se ustavila v Pardubicích Asociace polabských měst.

Anniversary today 25.05.1930

byl odhalen pomník padlým v první světové válce ve Štěpánově na Přeloučsku.

Anniversary today 25.05.1928

koncertovala v Přelouči Česká filharmonie pod taktovkou Václava Talicha.