Anniversary

Anniversary today 25.10.2000

byl na Masarykově náměstí v Přelouči umístěn žulový kvádr s měděnou deskou a portrétem TGM.
Kaufland v Pardubicích

Anniversary today 25.10.1998

byl dán v Polabinách v Pardubicích do provozu supermarket KAUFLAND.
Biologická čistírna odpadních vod

Anniversary today 25.10.1994

byla za přítomnosti prvního náměstka ministra životního prostřední ČR Ing. Vladimíra Novotného, hostů z Německa, primátorky Ing. Hany Demlové, přednostky Okresního úřadu JUDr. Drahoslavy Bartoškové a dalších představitelů slavnostně otevřena biologická čistírna odpadních vod a. s. SYNTHESIA Semtín. Zkušební provoz čistírny byl zahájen v červenci 1994.
O aktivitách "Pardubické plavební" a budování přístavu pravidelně informuje tisk

Anniversary today 25.10.1994

se konala ustavující valná hromada a. s. PŘÍSTAV PARDUBICE.

Anniversary today 25.10.1993

až 27.10.1993 se uskutečnily v Pardubicích Pivovarsko-sladařeské dny. Jejich pořadateli byly Výzkumný ústav pivovarnický a sladařský v Praze, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT Pardubice a Pivovar Pardubice a.s. Záštitu nad touto významnou akcí převzaly německé firmy Johannes Barth und Sohn AG z Norimberka, Blefa GmbH z Kreuztalu, Schenk Filterbau GmbH z Waldstettenu, dále Vulcascot z Vídně, Radegast z Nošovic a Budějovický Budvar. Posláním této akce, která se opakuje každé dva roky, je výměna zkušeností a nových poznatků z vědy a výzkumu i strojírenských oborů, souvisejících s výrobou piva.

Anniversary today 25.10.1942

v 00,20 hod. přiletěl nad Pardubice z východního směru spojenecký čtyřmotorový bombardér. Provedl nad městem okruh, přeletěl pak území města přes nádraží a hloubkovým letem z výšky asi 100 - 150 m napadl letiště tříštivými pumami. Tři dopadly na rolovací plochu a poškodily tam odstavené letadlo. Při dalším obletu napadl bombardér letiště znovu a svrhl další tři bomby. Cílem tohoto náletu bylo odlákání pozornosti od výsadku ANTIMONY, první zpravodajské skupiny, poslané z Anglie do Čech po represáliích českého odboje po heydrichiádě.
Lázně Bohdaneč

Anniversary today 25.10.1911

byly koupí převedeny bohdanečské lázně z majetku tamní Občanské záložny do vlastnictví bohdanečské obce.

Anniversary today 25.10.1880

byl založen Spolek pro zřízení divadelního domu v Pardubicích. Divadlo bylo postaveno, jak známo, až po 29 letech, v roce 1909.
Škola v Ostřešanech

Anniversary today 25.10.1868

byla slavnostně otevřena přízemní jednotřídní škola v Ostřešanech. Dne 28.9.1878 byla dána do provozu její přístavba.
Ilustrační obrázek - škola v 18. století

Anniversary today 25.10.1782

bylo zemským guberniem povoleno zřízení triviální školy ve Svinčanech.
Kostel Zvěstování Panny Marie

Anniversary today 25.10.1645

přilehli Švédové k Pardubicím. Při marném obléhání města byl těžce poškozen kostel Zvěstování Panny Marie na Komenského náměstí

Anniversary today 25.10.1612

potvrdil císař Matyáš na Pražském hradě městu Pardubicím všechny jeho dosavadní majestáty.
Choltický zámek za 1. republiky

Anniversary today 25.10.1285

se datuje první písemná zmínka o městečku Choltice na Přeloučsku, a to na listině, kterou král Vladislav II. dává Záviši z Falkenštejna města Lanškroun, Poličku a hrad Landsperk. Jako svědek předání tohoto daru listinu podepsal také Beneš z Choltic.