Anniversary

Dům u Jonáše v 80. letech

Anniversary today 26.02.1978

byla v domě U Jonáše zřízena Východočeskou galerií "Galerie Jaroslava Gruse", který Východočeské galerii věnoval část svého uměleckého malířského díla. Galerie byla zrušena v roce 1991."