Anniversary

Nová bytová výstavba na Dašické ulici

Anniversary today 26.10.1998

byla dána do provozu rekonstruovaná křižovatka ulic Dašické a Na Drážce, vybavená světelnou signalizací. Rekonstrukce byla ukončena kolaudací 9.12.1998.

Anniversary today 26.10.1995

navštívil pardubickou 34. základnu školního letectva v Pardubicích náčelník generálního štábu Holandska.
Slavnostní sál pardubické radnice

Anniversary today 26.10.1993

se uskutečnil v historickém sále pardubické radnice slavnostní akt - předání diplomů novým čestným občanům města Pardubic Marii Chudé, PhDr. Marii Svobodové a Václavu Metelkovi. Čestnými občany je jmenovalo zastupitelstvo města dne 31. května 1993 spolu s Ronem Cliffordem Hockeyem (in memoriam) a Ing. Miroslavem Janečkem, žijícím v Kanadě. Pamětní listy, které jsou dílem pardubické autorky Libuše Voříškové, jim předala primátorka města Ing. Hana Demlová.
Pohled na zastřešenou ledovou plochu

Anniversary today 26.10.1964

bylo uzavřením severní stěny dokončeno zastřešení zimního stadiónu v Pardubicích. Zastřešení bylo zahájeno v roce 1959 podle projektu kolektivu vedeného Ing. Milošem Návesníkem. Vlastní ledová plocha byla v provozu již od 20. prosince 1947.

Anniversary today 26.10.1935

navštívil Pardubice americký vyslanec v Praze, ministr J. Butler Wright.
Alžbětina třída

Anniversary today 26.10.1874

začaly v Pardubicích pod vedením starosty Václava Bubeníka přípravy na příjezd císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty na podzimní parforsní hon. Ten se konal 10.11. a skončil v lese u Vysoké nad Labem. Na paměť vzácné návštěvy nazval městský úřad se souhlasem císařovny hlavní ulici směrem k nádraží Alžbětinou třídou.