Anniversary

Anniversary today 26.12.1873

se stal prvním čestným občanem obce Svinčany jednomyslně místní učitel Antonín Vagďany.