Anniversary

Lions Club Pardubice

Anniversary today 27.05.1999

byl v rytířském sále pardubického zámku slavnostně založen LIONS (Liberty, Inteligence, Our, Nation's, Safety) CLUB Pardubice. Prezidentem byl zvolen Lubomír Motyčka.

Anniversary today 27.05.1998

byly v Pardubicích zahájeny čtvrté dvoudenní Dny chleba '98 za účasti papežského nuncia v Praze Giovaniho Coppy, ministra zemědělství Josefa Luxe a prezidenta Agrární komory Václava Hlaváčka.

Anniversary today 27.05.1997

převzal "Lidový spolek péče o německé hroby" ostatky německého vojenského pilota Dietricha Güntera, který v roce 1944 havaroval u Třebosic.

Anniversary today 27.05.1993

byla zahájena v Pardubicích před hotelem Labe třídenní prodejní výstava "Agrokontakt".

Anniversary today 27.05.1968

získala obec Svinčany první přímé autobusové spojení s Pardubicemi linkou ČSAD Svinčany - Jeníkovice - Jezbořice - Čepí
Budova "Husova sboru" dle projektu Ferdinanda Potůčka

Anniversary today 27.05.1928

byl dán slavnostně do užívání Husův sbor Církve československé v Pardubicích na Olšinkách za účasti patriarchy církve dr. G. A. Procházky.

Anniversary today 27.05.1777

byla májovým císařským výnosem zrušena v Rakousku řada gymnázií, mezi nimi i minoritské gymnázium u kostela Zvěstování P. Marie v Pardubicích.
Erb Hanuše z Milheimu

Anniversary today 27.05.1395

rozhodl držitel Pardubic Hanuš z Milheimu o tom, že na obživu kazatele v kapli Betlémské, kterou založil v Praze spolu s měšťanem kramářem Křížem a která byla otevřena roku 1394, převede na věčné časy částku, kterou mu byli povinováni jeho poddaní ze vsi Přerova tj. 9 kop grošů ročně. Obec Přerov již dávno zanikla. Stávala přibližně v místech dnešní Pardubické rafinerie minerálních olejů.