Anniversary

Vedení plynu - typický obrázek v krajině mezi obcemi našeho kraje

Anniversary today 27.08.1997

byl zaveden do obce Srnojedy zemní plyn.
MIRAGE 2000-5

Anniversary today 27.08.1996

až 28. srpna 1996 předvedla francouzská firma Mirage na pardubickém letišti zástupcům české armády a parlamentu ČR své letadlo MIRAGE 2000-5, které je součásti nabídky této firmy České republice.

Anniversary today 27.08.1984

byla v Holicích otevřena a uvedena do provozu nová městská tělocvičná hala v sousedství sokolovny.

Anniversary today 27.08.1977

byl v nové chvaletické elektrárně přifázován první výrobní blok o výkonu 200MW.
Pomník v Moravanech

Anniversary today 27.08.1922

byl v Moravanech odhalen pomník padlým a zemřelým v první světové válce, zhotovený podle návrhu sochaře V. Semeráka z Olomouce.

Anniversary today 27.08.1918

se městská rada v Přelouči veřejně přihlásila k právu českého národa na státoprávní uspořádání.
Odhalení pomníku z 1. svět. války v Moravanech

Anniversary today 27.08.1905

byl v Kostěnicích založen Záložní a spořitelní spolek, který měl hned v prvním roce trvání 22 členů.

Anniversary today 27.08.1899

byla v Pardubicích zahájena výstava nejpřednějších českých malířů a sochařů. Výstavní komitét shromáždil přes pět set výtvarných prací, které byly veřejnosti přístupné až do 12. září. "V Pardubicích se konala akce, kteréž co do rozsahu i co do vnitřní ceny do té doby na českém venkově rovno nebylo", psal tehdejší tisk.
Stará škola v Kuněticích do r. 1882

Anniversary today 27.08.1882

byla slavnostně otevřena dvoutřídní jednopatrová škola v Kuněticích.

Anniversary today 27.08.1874

schválila městská rada v Pardubicích jednomyslně petici, kterou se jako první česká obec dožadovala u císaře státoprávního vyrovnání.