Anniversary

Anniversary today 28.01.1998

byla předána do provozu nafukovací tenisová hala na dvorcích TK Pardubice za letním stadiónem.
Zdena Bittlová

Anniversary today 28.01.1995

byly na společném plesu Východočeského divadla, České spořitelny a a. s. SYNTHESIA Semtín podruhé uděleny Ceny Thálie VČD. Krásné loutky z dílny chrudimského výtvarníka Ivana Baboráka získali Zdena Bittlová a Jiří Kalužný.

Anniversary today 28.01.1850

se konalo na pardubickém zámku "staropolitické" hlavní řízení, kterým skončila patrimoniální správa pardubického panství. Na shromáždění se rozloučil s panskými úředníky poslední pardubický panský vrchní Josef Kottowitz.