Anniversary

Princ Philip v Kladrubech

Anniversary today 28.03.1996

navštívil kladrubský hřebčín britský princ Filip, vévoda z Edingburgu.

Anniversary today 28.03.1994

zasadil pardubický Sokol na jižní straně u sokolovny na Olšinkách "sletovou lípu".
V Bohdanči u zřídla

Anniversary today 28.03.1914

vytryskl v lázních v Bohdanči mohutný pramen 21°C teplé vody z hloubky 347,5 m z artézské studny, kterou vyvrtala pražská firma ARTESIA. Pramen nebyl minerální.