Anniversary

Krausův dům (rok 2003)

Anniversary today 28.06.1997

bylo 62 vůbec prvních posluchačů ekonomicko-správního oboru Fakulty ekonomicko-správní na UPa promováno na inženýry ekonomie.
Střední průmyslová škola elektrotechnická

Anniversary today 28.06.1929

byla slavnostně předána svému účelu nová budova reálky v Pardubicích na rohu ulice Karlovy a Jahnovy (dnes je v ní průmyslová škola elektrotechnická). Projektoval ji arch. Ladislav Machoň, vlastní stavbu pak provedli Ing. Veselý a stavitel Kratochvíl za necelé dva roky (základní kámen byl položen 13.11.1927). Slavnosti se zúčastnil ministr školství a národní osvěty dr. Ant. Štefánek, ministerský předseda František Udržal a zemský inspektor Holeček.
Ilustrační foto

Anniversary today 28.06.1914

se konalo první veřejné župní cvičení Sboru dobrovolných hasičů v Nemošicích.

Anniversary today 28.06.1896

a ještě následující den se konala v Moravanech úspěšná Hospodářsko-průmyslová výstava.

Anniversary today 28.06.1850

byla v Holicích v domě čp. 168 ve Vysokomýtské ulici zřízena první četnická stanice.

Anniversary today 28.06.1680

vydal císař Leopold I. na pardubickém zámku patent o zmírnění roboty - "Vyměření od J. M. císařské co a jak poddaní vrchnostem svým robotovati povinni jsou".