Anniversary

Hotel Zlatá štika

Anniversary today 28.09.1993

koupila pardubická spol. s r.o. ATLANTIC hotel "ZLATÁ ŠTIKA".

Anniversary today 28.09.1968

zahájil svou činnost Pardubický komorní orchestr s dirigentem Luďkem Lukešem.
Klášterní budova sester Těšitelek v ulici K Blahobytu v dnešní době

Anniversary today 28.09.1933

byla na pardubickém Skřivánku vysvěcena biskupem Píchou budova kláštera Těšitelek.

Anniversary today 28.09.1930

byla v obřadní síni židovského hřbitova v Pardubicích odhalena pamětní deska židům, padlým v I. světové válce. Desku sem umístil spolek Chevra Kadiša.

Anniversary today 28.09.1928

byla odhalena deska padlým v I. světové válce v obci Vlčí Habřina.

Anniversary today 28.09.1926

bylo dáno do užívání po rozsáhlé přestavbě Městské divadlo v Pardubicích, rozšířené o 300 sedadel.
Pardubické krematorium (snímek z třicátých let)

Anniversary today 28.09.1923

bylo slavnostně otevřeno dokončené pardubické krematorium v areálu městských hřbitovů v Jesničánkách.
Titulní list Sakařových dějin vydaných v roce 1924

Anniversary today 28.09.1919

dopsal historik Josef Sakař I. díl svých "Dějin Pardubic nad Labem".

Anniversary today 28.09.1918

až 29.9.1918 uspořádal Sokol Pardubice čtvrtý župní sokolský slet. Byla to úžasná organizační práce žen (byla válka, většina mužů byla na frontě), které zajistily ubytování 650 účastníků, po vesnicích sehnaly mléko, u mlynářů 2q mouky, ba i maso, cukr, cikorku, 18 hl piva. Pekař Racek upekl dalamánky, sokolky upekly koláče.

Anniversary today 28.09.1910

byla vysvěcena nová škola v Mněticích, v které se začalo učit dne 17.10.1910.
Kaple Matky Boží v Kostěnicích

Anniversary today 28.09.1908

byl v Kostěnicích položen základní kámen ke stavbě kaple Matky Boží.

Anniversary today 28.09.1904

byla slavnostně otevřena dvoutřídní škola v Býšti.
Hlavní vstupní brána při výstavě r. 1903 v Pardubicích

Anniversary today 28.09.1903

se v Pardubicích uzavřely brány Východočeské výstavy průmyslu, zemědělství, národopisu a umění "Pardubice 1903", kterou za dva měsíce shlédlo na 200 tis. návštěvníků.

Anniversary today 28.09.1889

byla mezinárodními závody otevřena cyklistická závodní dráha v Pardubicích. Byla vybudována poblíž lesíka u dnešního sídliště DUKLA. Byla hliněná a po dráze v Praze a Plzni byla třetí závodní drahou s klopenými zatáčkami v Čechách. Závody byly dvoudenní a pokračovaly i 29.9.
Hrob Václava Bubeníka na Městském hřbitově

Anniversary today 28.09.1881

byl na hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích slavnostně vysvěcen za obrovské účasti pardubického občanstva pomník nezapomenutelnému starostovi Václavu Bubeníkovi. Po zrušení hřbitova byl pomník přenesen do Bubeníkových sadů u Chrudimky, kde stojí dodnes.
Pohlednice Horního Jelení z roku 1907

Anniversary today 28.09.1873

se konalo v Horním Jelení slavnostní svěcení praporu Živnostenského spolku.

Anniversary today 28.09.1871

až 29. září 1871 se konala v Pardubicích na Olšinkách rozsáhlá krajinská hospodářská výstava. Byly na ní vystavovány všechny druhy hospodářského zvířectva a na svou dobu moderní hospodářské i domácí stroje i výrobky nejrůznějších hospodářských oborů včetně lesnictví a včelařství. Přes nepříznivé počasí navštívilo výstavu několik desítek tisíc lidí. Výstavu zahájil tehdejší místopředseda Hospodářského spolku, pardubický starosta Václav Bubeník.