Anniversary

Školní budova v Horním Jelení v současnosti

Anniversary today 29.08.1998

byla v Horním Jelení předána veřejnosti přístavba objektu základní školy, kterou vybudoval obecní úřad nákladem 36 mil. Kč. Stavbu posvětil hradecký biskup Josef Kajnek.
Znak obce Valy nad Labem

Anniversary today 29.08.1998

se konaly ve Valech u Přelouče oslavy 600. výročí první písemné zmínky o této obci. Při této příležitosti předali poslanec Mgr. Miloslav Kučera a přednosta OkÚ Ing. Michal Rabas starostovi obce Zdenku Krejčímu symboly obce - prapor a znak.

Anniversary today 29.08.1997

byl v Pardubicích zahájen 6. ročník soutěžní přehlídky schopností a dovedností zdravotně postižených "ABILYMPIÁDA '97".

Anniversary today 29.08.1952

začal v pardubickém hotelu Grand třídenní inscenovaný politický proces s 11člennou skupinou vlastenců. Jedním z nich byl čestný občan Pardubic Václav Metelka, který byl odsouzen ke 14 letům vězení.

Anniversary today 29.08.1890

zřídil Sokol v Dašicích "místnost tělocvičnou", kterou jednotě zapůjčilo městské zastupitelstvo."

Anniversary today 29.08.1869

se přes zákaz okresního hejtmana konal na úpatí Kunětické hory početně navštívený tábor lidu z Pardubic a okolí. Řečníci podporovali státoprávní nároky českého lidu v rakousko-uherské monarchii.
Císařovna Marie Terezie

Anniversary today 29.08.1772

potvrdila císařovna Marie Terezie městu Pardubice všechna jeho dosavadní městská privilegia.