Anniversary

Logo Febiofestu 98

Anniversary today 30.01.1998

byla v Pardubicích zahájena V. mezinárodní přehlídka filmů, televize a videa FEBIOFEST 98 Pardubice FOMA Bohemia.
Skinheads na nádraží v Pardubicích

Anniversary today 30.01.1993

se konala v Pardubicích demonstrace asi 300 skinheadů proti Romům.
Hotel U krále Jiřího

Anniversary today 30.01.1983

byl zahájen provoz kina v kulturním domě v Holicích (přemístěním z budovy hotelu "U krále Jiřího").
Okresní dům v roce 1894

Anniversary today 30.01.1949

se konala slavnostní zahajovací schůze nově zřízeného Okresního národního výboru v Holicích. Předsedou byl zvolen Václav Sejkora.
V. Horynová -2.  vítěz "Vondruškova poháru"

Anniversary today 30.01.1933

byl ustaven Lawn tenisový club (LTC) Přelouč.
František Hoblík

Anniversary today 30.01.1881

se konala ustavující valná schůze Muzejního spolku Pardubice, jehož stanovy byly schváleny již v roce 1880. Na schůzi byl zvolen první výbor spolku v jeho historii. Podle stanov byl automaticky předsedou spolku starosta města (Leopold Werner), místopředsedou byl zvolen dr. J. V. Jahn, ředitel reálky, jednatelem Fr. Jiroutek, učitel měšťanky, pokladníkem Fr. Hoblík, knihtiskař, členy výboru V. Diviš, přednosta stanice dráhy, J. Herberger, okr. sekretář, dr. Jonák, notář, J. Nigrin, přednosta trati v České Třebové, M. Oesterreicher, obchodník, K. Ponec, řed. velkostatku na Chvojně, T. Střebský, farář v Mikulovicích, F. Šedivý, okr. komisař, J. Vraný, insp. Velkostatku, kustody zvoleni prof. Fr. Bělohlávek pro obor přírodní, prof. dr. Seydler a prof. J. Mrňávek pro archeologii a archiv, Fr. Šedivý pro numismatiku.