Anniversary

Úryvek z článku B. Novotného k premiéře (zdroj: Zprávy Klubu přátel Pardubicka)

Anniversary today 30.09.1995

se konala u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Pardubicích ve VČD premiéra nově nastudované hry pardubického dramatika dr. K. Krpaty "Mistr ostrého meče".

Anniversary today 30.09.1994

byl zahájen "Městský festival Pardubice 1994" s podtitulem "10 dní Pardubice všem - 10 dní všichni Pardubicím".

Anniversary today 30.09.1992

pardubický obdeník ZÁŘ spojením s "Pardubickými novinami" zanikl jako samostatný tisk.

Anniversary today 30.09.1978

byla v areálu lázní na Olšinkách v Pardubicích zahájena výstava "Kultura a sport". Trvala do 22.10.1978.
Snímek ze závodu "O štít města Holic"

Anniversary today 30.09.1951

se jel v poběžovické kotlině u Holic poprvé motokros "O štít města Holic". Postupem doby se z něho stal významný motokrosový závod. V roce 1963 se jel poprvé jako závod mistrovství světa.
Krátkovlnný vysílač OK 1 XX v Radioklubu Pardubice

Anniversary today 30.09.1934

byla v Pardubicích zahájena celostátní Radio-výstava, uspořádaná pardubickým Radio-klubem.

Anniversary today 30.09.1925

bylo založeno Pardubické pěvecké okteto, jeden z předních východočeských pěveckých souborů své doby.
Pohled do interiéru barokního kostela Panny Marie Sedmibolestné

Anniversary today 30.09.1874

dokončil pardubický sochař a řezbář Antonín Staude renovaci Teplého oltáře v kostelíčku Sedmibolestné Panny Marie. Na zadní straně oltáře to dosvědčuje Staudeův vlastnoruční zápis.
Kolorovaný lept od V. Bergera, rok 1801

Anniversary today 30.09.1513

dal "Vilém z Pernštejna Hradeckým kus skály na Kunětické hoře, a to od cesty, jdoucí z Němčic k Hradišti až po 'dub pod mezí', aby tu mohli lámat kámen. Také povolil, kdyby ten kámen přes most němčický vezli, že tu nemusí platit clo. Za to dostal od obce Hradecké kus gruntu proti konci opatovického stavu (jezu) a něco pod stavem, takže si mohl v případě potřeby stav opravovati".
Římský císař Zikmund

Anniversary today 30.09.1437

obvinil pán Kunětické hory a Pardubic Diviš Bořek z Miletínka krále Zikmunda na zemském sněmu z 19 přečinů proti českému národu.