Events


Bookstart - S knížkou do života: besedy s odborníky: Vývoj dítěte od narození

Vývoj dítěte od narození

Dětská lékařka MUDr. Drahomíra Peřinová, odbornice v oboru alergologie a klinické imunologie. Závěr besedy bude věnován dotazům. Na besedu jsou zváni rodiče i prarodiče.


Tento projekt realizuje Krajská knihovna v Pardubicích pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ing. Romana Línka, MBA

vstup zdarma
univerzální sál

12. 12. 2019 | 16.30–18.00 hod.

handicap_friendly