Events


Výstava: Paměť tváře/Tváře paměti

-


Paměť tváře/Tváře paměti …nejen nuceně nasazených

Životní příběhy obětí nacismu, jejich aktuální životní situace a potřeby.

Putovní fotografická výstava "Paměť tváře/Tváře paměti …nejen nuceně nasazených" a související tematické besedy u kulatého stolu si kladou za cíl seznámit veřejnost prostřednictvím životních příběhů 11 přeživších obětí nacismu s různými formami nacistické perzekuce a zejména upozornit veřejnost na aktuální životní situaci a potřeby přeživších obětí nacistické perzekuce v České republice.

V letech 2016 - 2018 byla putovní fotografická výstava představena ve Vědecké knihovně České Budějovice, Národní technické knihovně Praha, Vědecké knihovně v Olomouci, Vědecké knihovně Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Moravské zemské knihovně v Brně, Knihovně města Ostravy, pobočka Vítkovice, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně a Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Portrétní fotografie obětí nacismu byly nafoceny v roce 2008 - 2009 fotografkou Janou Stachovou a zároveň také vznikl katalog výstavy.

Výstavní prostor: schodiště knihovny


Akce k výstavě:


Úterý 1. září v 17:30 Vernisáž výstavy (vestibul knihovny)

Čtvrtek 10. září 17:00 - 18:30 Beseda u kulatého stolu (univerzální sál knihovny, 2.p.)

Beseda má za cíl zlepšení povědomí veřejnosti o aktuální životní situaci přeživších nacismu a o potřebách této specifické skupiny seniorů.