Events

Archive

-

Výtvarná dílna

More
-

Výtvarná dílna

Vymýšlení a malování vzorù na zimní èepice a rukavice
More
-

KONZULTAÈNÍ ÈTVRTKY

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

Výtvarná dílna

støíhání, malování, vybarvování...
More
-

Konzultaèní ètvrtky

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

Konzultaèní ètvrtky

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

Nové spoleèenské hry v knihovnì aneb Kdo si hraje,nezlobí

Pøijï si zahrát nové hry. 14,00 - 17,00 hodin
More
-

Konzultaèní ètvrtky

Pokud se chcete lépe orientovat v naší knihovnì, nauèit se vyhledávat ...
More
-

Zimní motivy

14,00 - 17,00 hodin
More
-

HRAVÉ KLUBÍÈKO

Další z pravidelných setkání knihovnic s maminkami a jejich dìtmi. ...
More