Events


Kurz sbormistrů

Kurz sbormistrů

Motivační metody práce s dětským sborem – jak zaujmout, jak naučit bez „trápení“, jak vytvářet pozitivní nálady a přístupy k práci sboru, pedagogická a psychologická role dirigenta – sbormistra při zkoušce i na koncertu, problém neustálé obměny dětských školních sborů ad.   

Lektor: Mgr. Tomáš Motýl, sbormistr DPS Motýli Šumperk, člen Odborné rady ARTAMA Praha pro dětské sbory

Dům hudby v Pardubicích

21. 2. 2015

9 -14 hod.

více informací: b.bastlova@knihovna-pardubice.cz

a zde...