Events


AVČ: Cesty ke zdraví

AVČ: Cesty ke zdraví

Přednáška z cyklu Cesty ke zdraví v rámci Akademie volného času.

Veď mě ve tmě 
Povídání o tom, co se v nás děje, když zavřeme oči, svět kolem zmizí a zůstaneme v kontaktu jen sami se sebou.
přednáší Lucie Uhlířová
univerzální sál
16 - 18 hodin

Více informací: M. Bošinová – tel. 466 531 249 a L. Adamová  – tel. 466 531 250