Events


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

- Od 14,00 do 17,00 hodin dostanou dìti malou pozornost k Mikuláši a souèasnì si mohou vìtší dìti vyrobit vánoèní svícen