Events


HRAVÉ KLUBÍČKO

-

Další pravidelné setkání maminek a dìtí v knihovnì.Pøipomeneme si lidové vánoèní zvyky, zazpíváme si koledy a nebude chybìt ani vánoèní pohádka.