Events


ZASNÌŽENÉ MÌSTEÈKO - výtvarná dílna

- V dobì od 14,00 do 17,00 hodin si vyrobíte barevný domeèek pro pravou vánoèní pohodu.