Events


Předprodej permanentek do Akademie volného času na rok 2013/14

Právě dnes 5.6. od 14 do 18 hodin probíhá předprodej permanentek a zápis do programu Akademie volného času na rok 2013/14!!!

Do programu Akademie volného času je možné vstoupit prostřednictvím OSOBNÍ ÚČASTI na ZÁPISU, který proběhne ve vstupní hale (šatně) Krajské knihovny v Pardubicích v těchto dnech:
Předprodej permanentek v přízemí knihovny (v šatně)  
5.června 14,00-18,00 hod. a 6.června   8,00-12,00 hod.
Předplatné: 1 blok    přednášek  200 Kč
                               2 bloky  přednášek  400 Kč
                               3 bloky  přednášek  550 Kč
                               4 bloky  přednášek  650 Kč

Jednotlivá přednáška 60 Kč (vybírá se až před začátkem přednášky, pokud není sál obsazen majiteli permanentek)

Prosíme účastníky minulého ročníku, aby si s sebou přinesli plastový obal na Průkaz účastníka AVČ, osobní účast je nutná, zápis nelze provést telefonicky ani e-mailem!!!

Přednášky se konají vždy ve středu 16,00 – 18,00 hod. v univerzálním sále, 2.poschodí knihovny, každý blok přednášek se skládá z 5ti 2hodinových lekcí

Program:
 25.9. – 23.10.     2013    Moderní architektura v Pardubickém kraji
 přednáší PhDr. Pavel Panoch, Ph. D.

30.10. – 27.11. 2013    Rozhovory s psychologem
            přednáší Mgr. Vanda Štědrá

15.1. – 12.2. 2014      Regionální dějiny
            přednáší PhDr. František Šebek

19.2. – 19.3. 2014    Fytoterapie a aromaterapie
            přednáší Mgr. Pavla Kurková

Bližší informace o náplni přednášek i o přednášejících se dozvíte na letáčcích v knihovně, ve výloze nad televizí a na webových stránkách knihovny
Info : M. Bošinová – 466 531 249
         L. Adamová  – 466 531 250
-------------------------------------------------------------------

Pravidla přijímání přihlášek:
Účastník AVČ musí být starší 18 let
Každý účastník obdrží průkaz
Na každém průkazu bude uvedeno jméno účastníka a seznam zaplacených přednáškových bloků
Průkazem se bude účastník prokazovat při příchodu na přednášku
Pokud si účastník zapomene průkaz, může být požádán o prokázání totožnosti
Průkaz účastníka AVČ opravňuje nositele jen k účasti na zaplaceném bloku přednášek
Přihláška musí být vyplněna na místě a při přihlášení musí být zaplacen registrační poplatek
Registrační poplatek je nevratný
Přihlášku může podat za účastníka kdokoliv, kdo vyplní přihlášku a zaplatí registrační poplatek
Maximální počet účastníků přednášek je 60 lidí
-------------------------------------------------------------------

program přednášek na rok 2013 – 2014

MODERNÍ ARCHITEKTURA V PARDUBICKÉM KRAJI
Přednáší  Mgr. Pavel Panoch, Ph. D.
25. září – 23. října 2013

25. září    Pozdní historismus a secese (Antonín Balšánek: Městské divadlo v Pardubicích, 1904-1909)
2. října    Moderna a kubismus (Otakar Novotný : Sokolovna v Holicích, 1908-1913)
9. října    Národní dekorativismus a moderní klasicismus (Pavel Janák: Krematorium v Pardubicích, 1921-1923)
16. října    Meziválečná avantgarda /purismus, konstruktivismus a „bílý“ funkcionalismus/ (Bohuslav Šmíd:Vlastní vila v Poličce, 1933-1934)
23. října    Architektura na území Pardubického kraje od roku 1948 až do současnosti (Rekonstrukce zámeckého pivovaru na centrum YMCA v Litomyšli, 2001-2006)

ROZHOVORY S PSYCHOLOGEM
přednáší   Mgr. Vanda Štědrá
30. října – 27. listopadu 2013

30. října    Jak žít s depresí?
6. listopadu    Jak rozpoznat první příznaky demence? Je naše zapomínání ještě v normě?
13. listopadu    Mýty a fakta o schizofrenii
20. listopadu    Co s odhalenou nevěrou?
27. listopadu    Školní zralost aneb chystáme se do 1. třídy


DĚJINY PARDUBICKA
přednáší  PhDr. František Šebek
15. ledna – 12. února 2014

15. ledna    Psal se rok 1308: svědectví Dalimilovy kroniky o zapomenuté bitvě českých a německých rytířů nedaleko Uherska
22. ledna    Pernštejnské rybnikářství na Pardubicku
29. ledna    Návštěva císaře Leopolda I. roku 1680 v Pardubicích
5. února    Válka o dědictví rakouské aneb dvojí pruská okupace Pardubic (1741 a 1744)
12. února    Pardubice v památném roce 1903


FYTOTERAPIE A AROMATERAPIE
přednáší  Mgr. Pavla Kurková
19. února – 19. března 2014

19. února    V říši vůní – základní kurz aromaterapie
26. února    Fytoterapie a aromaterapie v léčbě onemocnění dýchacích cest a ORL
5. března    Bydlíme s aromaterapií- použití rostlinných silic v domácnosti, aromaterapeutické feng-shui
12. března    Pohodové cestování s fytoterapií a aromaterapií
19. března    Putování do bylinkových rájů
-------------------------------------------------------------------
profily lektorů 2013 - 2014M
Moderní architektura v Pardubickém kraji
Lektor: Mgr. Pavel Panoch, Ph. D.
Historik umění a pedagog. Řadu let působil v památkové péči, od roku 2006 pracuje v Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Badatelsky se věnuje moderní české architektuře a baroknímu umění. Autorsky či spoluatorsky se podílel na mnohých publikacích o architektuře a umění Pardubicka a Královéhradecka - Slavné vily Pardubického kraje, Ve víru modernosti, Kaleidoskop tvarů, Karel Řepa, Ke slávě Ducha aj...
Vystudoval (1992-1998, Mgr.) Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny výtvarného umění.
Doktorandské studium dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci   (2001-2008, Ph. D.)


Rozhovory s psychologem
Lektor: Mgr. Vanda Štědrá
Psycholog, psychoterapeut a mediátor. Vyučuje anatomii, základy psychologie a psychiatrie na  SPŠE a Vyšší odborné škole v Pardubicích. Pracuje jako školní psycholog a provozuje soukromou Psychologickou ambulanci v Chrudimi. Věnuje se též bohaté přednáškové činnosti.
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého Olomouc (1994-1999, Mgr.)
a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého Olomouc, obor Psychologie ( 1997-2002, Mgr.)
Absolvovala psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik ve hlubinné dynamicky orientované skupinové psychoterapii ( 1999-2004).


Regionální dějiny
Lektor:  PhDr. František Šebek
Specializuje se na české dějiny středověku a raného středověku se zaměřením na východní Čechy, muzeologii, okrajově na numismatiku a heraldiku.
Do roku 2009 pracoval jako ředitel Východočeského muzea v Pardubicích. Bohatá přednášková, pedagogická a publikační činnost.
Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ( 1979, PhDr.)


Fytoterapie a aromaterapie
Lektor: Mgr. Pavla Kurková
Pracuje jako fytoterapeutka, aromaterapeutka a lektorka jógy v Hradci Králové. Její terapeutická praxe je zaměřena na prevenci, léčbu onemocnění a znovunastolení dokonalého zdraví za pomoci přírodní medicíny a jógy.je členkou Středomořské asociace pro fytoterapii „ Greenhealth“ a L’Association Médicale pour la Promotion de la Phytothérapie“. Je zakladatelkou metody Medicine Body & Mind, kde spojuje své západní medicínské znalosti s léčivou silou jógy.
Pravidelně vystupuje v Českém rozhlase, přednáší, vede workshopy, kurzy a semináře pro odborný personál i laickou veřejnost.
Publikuje v časopise „Moje Zdraví“, „Fitness“ a dalších.
Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně,   zabývala se studiem antických léčivých rostlin a vychází z Galenovy školy fytoterapie. Má certifikát na Bachovy esence (Level I., Level II.), pěstuje, sbírá a odhaluje tajemství ezoteriky léčivých rostlin.