Events


Od opery k muzikálu

Od opery k muzikálu

Před prázdninami jsme si připomněli zlatý věk filmového muzikálu a u muzikálu zůstaneme i v následujícím pořadu v září. Tentokrát se podíváme na historii tohoto

hudební ho žánru, jak to bylo s jeho vznikem a vývojem.

13.30hod. univerzální sál krajské knihovny, pořad připravila Zuzana Grohová

Ilustrační foto: Václav Pancer