Events


Povídání o knihách na téma: Nejstarší literatura na našem území

Povídání o knihách na téma: Nejstarší literatura na našem území
 - od příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu r. 863 po Smila Flašku z Pardubic
r. 1412
Těžištěm povídání je četba ukázek překladů nejstarších literárních děl našeho území (staroslověnských, latinských, staročeských), legendy, kroniky, letopisy, životopis, Nová rada. Četba a úvodní text k ukázkám Karla Jará, hudební ukázky Zuzana Grohová

3.10. 17 hod univerzální sál