Events


Historie železničního pluku (Pardubice – Masarykova kasárna)

Přednáška:

Historie železničního pluku (Pardubice – Masarykova kasárna)

Čtvrtek 19. září 2013 v 17.00 hod v Univerzálním sále

Krajské knihovny v Pardubicích

Přednáší: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph. D.

FF Univerzita Pardubice