Events


30. výročí hudebního oddělení knihovny


V září uplyne 30 let od otevření samostatného hudebního oddělení naší knihovny. Přijďte si připomenout něco z jeho historie se zajímavými hosty, kterými budou nejen současné a bývalé knihovnice, ale i další spolupracovníci hudebního oddělení. Kromě nahlédnutí do historie bude představena i šíře rozmanitých aktivit oddělení z poslední doby včetně jeho přestěhování do nového detašovaného pracoviště na Příhrádku. Knihovny už totiž dávno nejsou místem, kde se jen půjčují knížky. Fungují zároveň jako místo setkávání, jsou významnými nositeli kulturního života ve městě a hrají významnou roli ve vzdělávání široké veřejnosti. A v případě hudebního oddělení to snad platí ještě víc.

Vzpomínkový večer se bude konat venku na náměstíčku u kašny na Příhrádku. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do univerzálního sálu knihovny na Pernštýnském náměstí. Vyprávění hostů bude zpestřeno promítáním fotografií a živou hudbou. Spolu s dixielandovou kapelou Zelená sedma vystoupí jako zpěvačka Zuzana Grohová.

Kdy: pátek 17. září od 17:00

Kde: náměstíčko na Příhrádku
Při nepříznivém počasí se akce uskuteční v univerzálním sále knihovny na Perštýnském náměstí.