Events


Hezky česky


Ota Pavel – reportér a „pábitel"

Ota Pavel se stal známým autorem nejprve v žánrové oblasti  sportovní prózy, a to originálními portréty sportovců své doby. Schopnost postihnout osobitým jazykem a stylem obecné hodnoty života i jedinečnost událostí a charakterů  rozvinul však v plné míře až ve vzpomínkových prózách Smrt krásných srnců  a Jak jsem potkal ryby.     

Lektor: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

Přednáška z cyklu Hezky česky
Vstupné: 50,- Kč

Univerzální sál knihovny, 2.p.