Events


Program pro rodiče s dětmi „Bookstart - S knížkou do života“ - Sluníčka

Pořad pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let. První říkanky, písničky a hudební zážitky, které si zabroukáme a připomeneme dávnou moudrost našich prarodičů. Nabídneme i knihy pro domácí prohlížení a předčítání a pozveme vás na besedy s odborníky. Zájemci se mohou hlásit na dětském oddělení. Vybrat si můžete podle startovacího termínu, dále budete navštěvovat kurz v pravidelných čtrnáctidenních intervalech.

 

Projekt Bookstart – S knížkou do života realizuje Krajská knihovna v Pardubicích pod záštitou ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka a 1. náměstka hejtmana Ing. Romana Línka, MBA

 

první hodina: zápis, klubovna | 9.00 – 10.00

kurz Muzikanti: 14. 1. 2020

kurz Sluníčka: 21. 1. 2020

 

 

handicap_friendly