For libraries


Komunitní knihovna

V tomto odkazu uveřejňujeme zajímavý materiál z knihovnického semináře, který se konal v Městské knihovně v Havířově v květnu 2015. Nesl název Knihovna pro všechny a jeho výstupem byl právě tento sborník, kde najdete mnoho podnětů a inspirací k tématu komunitní role knihoven. Sborník vyšel v redakci kolegyň z MSVK v Ostravě, která ho poskytuje v elektronické formě ke stažení všem knihovnám, které se nemohly semináře zúčastnit, ale chtějí se stát opravdovým komunitním centrem své obce nebo svého města.