For libraries


Archives

Tvorba propagačních materiálů a jejich využití pro oblast PR

Tvorba propagačních materiálů a jejich využití pro oblast PR

Dne 20. listopadu 2018 se koná v počítačové učebně Krajské knihovny ...
More
Age management pro zaměstnance knihoven

Age management pro zaměstnance knihoven

Dne 6. listopadu 2018 od 9:00 hodin proběhne v univerzálním sále Krajské ...
More
Jak vytvářet a zpracovávat dotazníky v knihovnách

Jak vytvářet a zpracovávat dotazníky v knihovnách

V rámci podprogramu VISK 2 je v krajské knihovně připraven kurz Jak ...
More
Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží

Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží

V úterý 9.10.2018 se od 9.00 koná v počítačové učebně Krajské knihovny ...
More
Velká válka a vznik Republiky československé

Velká válka a vznik Republiky československé

Krajská knihovna v Pardubicích pořádá 25.9.2018 od 9 hodin v univerzálním ...
More
Elektronické zdroje vhodné na tvorbu rodokmenu

Elektronické zdroje vhodné na tvorbu rodokmenu

Krajská knihovna v Pardubicích pořádá 5.6.2018 od 9 hodin v počítačové ...
More
Akviziční portál a Centrální akvizice

Akviziční portál a Centrální akvizice

Dne 15. května 2018 od 9:00 hodin proběhne v univerzálním sále Krajské ...
More
Kramerius - pokročilí

Kramerius - pokročilí

Dne 17. dubna 2018 se koná v počítačové učebně Krajské knihovny ...
More
Kramerius - začátečníci

Kramerius - začátečníci

Krajská knihovna v Pardubicích zve knihovníky Pardubického kraje na ...
More
Komunitní mapování

Komunitní mapování

Krajská knihovna v Pardubicích zve knihovníky Pardubického kraje na workshop ...
More