News


Uzávěrka přihlášek na přehlídku Pardubické poetické setkání.

Uzávěrka přihlášek na přehlídku Pardubické poetické setkání.

Pardubické poetické setkání

12.11. 2014 od 9,30 hodin
scéna Divadla 29, ul. Svaté Anežky České, Pardubice

Krajská knihovna v Pardubicích - příspěvková organizace Pardubického kraje a Středisko východočeských spisovatelů vyhlašují XVIII. ročník přehlídky mladých recitátorů a literátů, která je součástí 10. Východočeského uměleckého maratónu.

Přehlídka je určena mladým recitátorům a literátům a je vhodnou příležitostí k setkání interpretů krásného slova, ke vzájemné inspiraci, k porovnání i poučení. Do programu přehlídky je začleněna i tvůrčí dílna.

Organizační pokyny:
Zájemce o přehlídku vyplní závaznou přihlášku, kterou zašle do 22.10. 2014
na adresu: Krajská knihovna v Pardubicích, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice