News


Autorské čtení Oskara Georga Sieberta

Je zločin narodit se jako Němec? Tato otázka palčivě zaznívá v autobiografickém románu německého filmaře a spisovatele Oskara Georga Sieberta. Autor se narodil v roce 1942 v Berlíně česko-německému páru, což v pozdější době vedlo k několika nesnázím. Kniha „Jednou cizincem, provždy cizincem“ vypráví o životních překážkách a diskriminaci jak v tehdejším Československu, tak i v Německu. Přijďte si poslechnout zpověď člověka, pro kterého se obě vlasti uzavřely a který zůstal všude cizincem.

► Pořádáno ve spolupráci se Střediskem východočeských spisovatelů.
► Hudební doprovod: studenti Konzervatoře Pardubice

2. 11. od 17 hodin
univerzální sál
vstup zdarma