News


Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky (6.–12. 11. 2017)
Knihovna se k tomuto největšímu vědeckému festivalu v ČR připojí přednáškou, která představí základní principy genetické analýzy s využitím v kriminalistice:


Forenzní genetika jako mocný nástroj analýzy biologických stop 
Přednáší: pplk. Mgr. Vlastimil Stenzl (Kriminalistický ústav Praha)
Vlastimil Stenzl vystudoval obor molekulární biologie a genetika na Masarykově univerzitě v Brně. V Kriminalistickém ústavu Praha působí od roku 2000. V rámci své znalecké činnosti se podílí na identifikaci neznámého biologického materiálu, výzkumné činnosti a zavádění nových metod do praxe.

Anotace: Forenzní genetika jako metoda zkoumání lidského biologického materiálu je relativně mladý obor. Díky svému jednoznačnému vědeckému základu si za relativně krátkou dobu vydobyla nezastupitelné místo v procesu soudního dokazování. Její vědecký potenciál se rozvíjí v dalších aplikacích, které kromě identifikace biologického materiálu mohou usnadňovat vyšetřování v podobě operativních informací. 


!! Nutná rezervace zde !!
univerzální sál
6. 11. 2017 | od 17:30 hod.