News


Knihovna zahájila dlouhodobou spolupráci s klienty LDN

Krajská knihovna v Pardubicích se snaží poskytovat své služby širokému spektru čtenářů včetně těch, kteří se potýkají se zdravotním hendikepem nebo jsou jakýmkoli jiným způsobem znevýhodněni. V rámci letošního Dne pro dětskou knihu, během něhož tradičně probíhá sbírka dětských knih, letos poprvé vyhlásila i veřejnou sbírku audioknih a hudebních nahrávek pro Geriatrické centrum Pardubické nemocnice a Léčebnu dlouhodobě nemocných v Rybitví. Sbírka se setkala s velkým zájmem veřejnosti, které tak náleží velké poděkování za velkorysost a štědrost, se kterými neúnavně nosila do knihovny své dary. 

Klienti léčebny se tak mohou těšit z nového CD přehrávače, darovaných audioknih, hudebních CD, ale i deskových her. Paní ředitelka Radomíra Kodetová všem přítomným představila činnost knihovny a i to, na co se mohou v blízké budoucnosti těšit: „Vzhledem k tomu, že klienti LDN nemohou ve své momentální situaci navštěvovat kulturní pořady v knihovně, bude knihovna „přicházet“ za nimi. S vedením léčebny jsme se domluvili na dlouhodobé spolupráci, během které budou knihovnice přicházet za klienty s rozmanitými typy literárních a hudebních pořadů", uvedla ředitelka knihovny Radomíra Kodetová.

V návaznosti na tuto akci se knihovna rozhodla zahájit dlouhodobou spolupráci s LDN Rybitví. V pátek 13. prosince 2019 navštívily léčebnu pracovnice Krajské knihovny v Pardubicích. Knihovnice Denisa Machů si pro klienty připravila pásmo nazvané Česká vánoční hudba: od středověku do současnosti. Mluvené slovo bylo obohaceno hudebními ukázkami, přítomní se mohli přidat svým zpěvem a potěšit se třeba i hudbou svého mládí. „Máme radost, že tento pořad sklidil úspěch, a těšíme se na další spolupráci", zhodnotila akci za všechny přítomné ředitelka LDN Jana Tomšů. V krajské knihovně nadále pokračuje sbírka audioknih i hudebních nosičů.