News


Výtěžek sbírky byl předán Pardubické nemocnici a SKP-CENTRU

S výtěžkem veřejné sbírky pořádané v rámci Dne pro dětskou knihu jsme 17. 12. zamířili také do SKP-CENTRA, azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Jim byla určena část sbírky, která byla zaměřena na dětské knihy.

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice naproti tomu obdrželo sbírku audioknih a hudebních nosičů spolu s novým CD přehrávačem. „Naši pacienti potřebují nejrůznější aktivity, tyto dárky jim velice pomohou. Máme z nich velkou radost a velmi za ně děkujeme", řekl primář Geriatrického centra Ivo Bureš.  Ačkoli byla sbírka pro seniory v letošním roce vyhlášena poprvé, setkala se s velkým zájmem veřejnosti.

Sbírka dětských knih, hudebních nosičů i audioknih pro seniory v knihovně nadále pokračuje.  
Všem dárcům mnohokrát děkujeme!