News


Březen měsíc čtenářů - kvíz 1. část


Pomoz uklidit les

Milí čtenáři,

vyzýváme všechny soutěživé holky a kluky k účasti na dětském kvízu. Také naše knihovna se aktivně podílí na naplňování cílů udržitelného rozvoje.

V první části kvízu pomozme uklidit les

Těšíme se na vaše odpovědi. V každé části kvízu můžete uspět a vyhrát drobné ceny za předpokladu, že na otázku odpovíte správně a budete na konci března vylosováni.