News


Březen měsíc čtenářů - předregistrace


Pokud dosud nemáte průkazku do knihovny, jistě vás potěší nová služba v podobě online předregistrace, kterou je nyní možné provést z domova.

PŘEDREGISTRACE/vzdálená registrace:

  • služba je zřizovaná pouze pro nové čtenáře (už registrované systém vyloučí)
  • předregistraci je nutné dokončit osobní návštěvou na recepci knihovny nejpozději do tří měsíců
  • předvyplněné údaje budou ověřeny dle platného dokladu totožnosti s fotografií, nebo pasu u cizinců (u cizinců mimo EU vyžadujeme platný doklad + povolení k pobytu)
  • z důvodů přijatých epidemiologických opatření je předregistrace stvrzená zaplacením ročního poplatku v online katalogu (Čtenářské konto -> Platební transakce) nebo na recepci (kartou/v hotovosti), po konzultaci s registrujícím knihovníkem, výběrem typu a vystavením čtenářského průkazu se mění v registraci, čímž je celá transakce dokončena
  • pokud nedojde k dokončení registrace, vaše údaje budou automaticky vymazány z databáze
  • po dokončení registrace bude mít nový čtenář přístup ke službám knihovny v plném rozsahu včetně absenčních výpůjček (v souladu s Knihovním řádem)

Zásady nakládaní s osobními údaji uživatelů:
příloha č.3 KŘ

S knihovnou komunikujte prostřednictvím emailu:
pujcovna@knihovna-pardubice.cz

K registračnímu formuláři se dostanete přes katalog knihovny.

Predregistrace_01

Zvolte možnost Registrovat se.

Predregistrace_02_orez
Vyplňte formulář.

Predregistrace_03