News


Kvízy - losování vítězů


V rámci akce Březen-měsíc čtenářů jsme připravili pro děti tři zábavné i poučné online kvízy, které se vztahovaly k tématu udržitelného rozvoje: 
Pomoz uklidit les, Pomoz nakrmit kontejner správnými odpadkyMistr mezi třídiči odpadu. Do jednotlivých kvízů se zapojily desítky soutěžících. V každém z kvízů jsme vylosovali dva výherce, pro které jsme kromě pexesa, obsahově zaměřeného na téma udržitelného rozvoje, připravili knižní odměny. Šestici vylosovaných jsme popřáli také formou osobního dopisu.

Všem dětem děkujeme za účast a oceněným gratulujeme!