News


Navštivte naše studovny


Služby studoven Krajské knihovny v Pardubicích

Oázu klidu, tajemná zákoutí k soustředěnému studiu a zároveň nekonečnou studnici poznání. To všechno najdete ve dvou studovnách pardubické knihovny, které jsou rájem pro všechny zvídavé badatele. Podle české terminologické databáze je studovna „místnost určená k prezenčnímu zpřístupňování dokumentů vybavená příruční knihovnou (…)". Ovšem v dnešní době by tato nabídka většině čtenářů nestačila.

Všeobecná studovna nabízí širokou škálu služeb od připojení k wi-fi, přes možnost využívat počítačová pracovní místa s tiskárnou či velkoformátový skener až po elektronické informační zdroje Ebsco, Kramerius, Naxos nebo Anopress. A samozřejmě také úctyhodné množství knih. Pokud se žádaný titul či článek ve fondu knihovny nenachází, lze ho objednat meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny buď u pultu ve studovně, online přes čtenářské konto nebo přes portál www.knihovny.cz. Podrobné návody jsou k dohledání na webových stránkách knihovny. Další službou, kterou studovna nabízí, je půjčování čteček a tabletů s předinstalovanou aplikací Ereading a některými databázemi. Ideální volba pro ty, kteří by rádi vyzkoušeli e-knihy nebo práci s tabletem, a zatím nechtějí investovat do vlastního zařízení.

Samostatným oddělením je regionální studovna. Její fond je určen především badatelům, kteří se zajímají o minulost i současnost Pardubického kraje. Velkou část tvoří regionální povinné výtisky, a to kompletní produkce vydávaná na území kraje. Jedná se o monografie i periodika, např. z nakladatelství Univerzity Pardubice, obecní zpravodaje a další dokumenty. Digitalizované tituly jsou dostupné v digitální knihovně Kramerius. Autorsky volná díla jsou přístupná odkudkoliv, ty ostatní pouze z knihovny. V digitalizaci fondu bychom rádi pokračovali a od našich čtenářů vítáme tipy na tituly k digitalizaci. Regionální studovna také průběžně doplňuje starší tituly cíleným vyhledáváním v antikvariátech či získáváním darů od čtenářů.

Obě studovny zpracovávají rešerše na nejrůznější témata, například: SOS vesničky, Problematika křehkého pacienta v domácí péči, Parlamentní demokracie v ČR, Zakázaní regionální autoři a jejich návrat do fondu pardubické knihovny atd. Profesionální rešerše vám ušetří mnoho času, který můžete věnovat přímo studiu. Zkušené knihovnice jsou obvykle schopné rešerši dodat do týdne od zadání. Knihy a články z jiných knihoven si lze rovnou objednat formou MVS, články z našich databází jsou k dispozici online. Po úspěšné badatelské misi si můžete prohlédnout drobné tematické výstavy, které jsou umístěné v prostoru před studovnami. Aktuálně na říjen připravujeme výstavu s názvem „Knihovnické retro".

Přijďte, rádi vás uvidíme!