News


Oznámení knihovny - 08. 04. 2021


Aktuální informace 8. 4. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN otevře Krajská knihovna v Pardubicích v omezeném režimu ode dne 12. 4. 2021.

K dispozici jsou pouze absenční výpůjčky, prezenční služby včetně setrvání v knihovně nejsou dovoleny.

Podmínky provozu knihovny

  • omezení počtu osob (1 osoba na 15m2 provozní plochy)
  • rozestupy 2 m mezi zákazníky
  • režimová a organizační opatření

Otvírací doba:

Oddělení:
naučná literatura, beletrie, všeobecná studovna, čítárna, recepce, informační oddělení
     dětské oddělení                hudební oddělení
                                                    (na Příhrádku)
Pondělí
9-18 hodin
        9-18 hodin
         10-18 hodin
Úterý
9-18 hodin
        9-18 hodin
         10-18 hodin
Středa
9-18 hodin
        9-18 hodin
         10-18 hodin
Čtvrtek
9-18 hodin
        9-18 hodin
         10-18 hodin
Pátek
9-18 hodin
        9-18 hodin
         10-18 hodin
Sobota
  zavřeno
         zavřeno
           zavřeno
Neděle
  zavřeno
         zavřeno
           zavřeno

 

Režimová a organizační opatření:

Vstup do knihovny je povolen pouze se zakrytím nosu a úst respirátorem třídy FFP2/KN 95 bez výdechového ventilu.

Všichni návštěvníci musí u vstupu použít dezinfekci na ruce.

Šatna ani šatní skříňky nejsou k dispozici.

Každý návštěvník si musí vzít košík na knihy.

Služby pro nevidomé  platí v plném rozsahu.

V informačním oddělení je k dispozici 1 počítač pro veřejnost - na 20 minut

Ve všeobecné studovně jsou k dispozici 2 počítače pouze pro studijní účely na nezbytně nutnou dobu.

Upřednostňujeme bezkontaktní vracení. Knihy je možné vracet do biblioboxů. Ostatní dokumenty, jako CD, DVD, časopisy, noty, deskové hry a dětské kufříky nelze vracet do biblioboxů. Je možné je vrátit do vestibulu knihovny.
 
Objednané tituly jsou připraveny k vyzvednutí ve vestibulu knihovny.
 
Registrace - všem čtenářům, kterým skončila registrace po 1. 1. 2021, bude automaticky prodloužena do 30. 4. 2021.
 
Kulturní akce knihovny včetně těch, které se měly konat v Knihovním centru U Vokolků na Příhrádku, jsou až do odvolání zrušeny. Náhradní termíny budou zveřejně následně po uvolněno opatření.

Knihovní centrum U Vokolků (detašované pracoviště na Příhrádku)

otevřeno bude pouze HUDEBNÍ ODDĚLENÍ,  LITERÁRNÍ MUZEUM a ČÍTÁRNA zůstávají i nadále z důvodu platných opatření uzavřeny.

Informace budou průběžně aktualizovány. Zveřejněny budou na webových stránkách, na facebookovém profilu, ve výloze a na vchodových dveřích knihovny.

S dotazy ohledně výpůjček je možné se obracet na e-mailovou adresu dotazy@knihovna-pardubice.cz.

 
                  S přáním klidu, pohody a hlavně zdraví
                  Vaše knihovna


Aktuální informace 22. 3. 2021

Při překročení výpůjční lhůty nebudou za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 účtovány poplatky za zpozdné.

Všem čtenářům, kterým končí registrace v období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021, je automaticky prodloužena do 30. 4. 2021.

Na základě usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření  s účinnosti ode dne 1. 3. 2021 do odvolání je provoz knihovny i nadále omezen  na provoz výdejního okénka. Vstup k výdejnímu okénku je povolen pouze s ochranou úst a nosu respirátorem třídy FFP2/KN 95 bez výdechového ventilu. 

Výdejní okénko je k dispozici na recepci knihovny od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. V sobotu a v neděli je zavřeno.

Výdejní okénko je určeno pouze pro výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení. Objednat lze pouze knihovní fond určený k absenčním výpůjčkám kromě dětských periodik, kufříků a deskových her - maximálně 5 dokumentů, a to těmito způsoby:

  • přes konto čtenáře na webu knihovny
  • e-mailem na adrese pujcovna@knihovna-pardubice.cz
  • telefonicky v pondělí až v pátek, v době od 9 do 15 hodin, na telefonních číslech:
        oddělení beletrie 466 531 263
        oddělení čítárna  466 531 278
        oddělení dětské 466 531 245; 246
        oddělení hudební 461 530 265
        oddělení naučné literatury 466 531 261
Meziknihovní výpůjční služba je pro čtenáře plně k dispozici.
 
Objednané tituly bude možné vyzvednout v knihovně na základě písemného potvrzení zaslaného na e-mail. Pro ty čtenáře, kteří svůj e-mail nezadali, je termín vyzvednutí vždy následující pracovní den  po objednání, objednané tituly z hudebního oddělení druhý pracovní den po objednání. Prezenční fond půjčovat nelze.
 
Tituly objednané z depozitáře knihovny lze vyzvednout následovně:
tituly objednané do pondělí do 12 hodin lze vyzvednout od úterý v tom týdnu
tituly objednané do čtvrtka do 12 hodin lze vyzvednout od pátku v tom týdnu
 
Objednané tituly je zapotřebí vyzvednout do 5 pracovních dní. V případě nevyzvednutí v pětidenní lhůtě bude objednávka ukončena a bude účtován poplatek 10 Kč (viz KNIHOVNÍ ŘÁD).


Knihy
 je možné vracet primárně do biblioboxů, které po dobu uzavření knihovny zůstávají nadále v provozu. Ostatní dokumenty, jako CD, DVD, časopisy, noty, deskové hry a dětské kufříky nelze vracet do biblioboxů, mohou být vráceny přes výdejní okénko nebo do boxu ve vestibulu knihovny.

Knihovní centrum U Vokolků (detašované pracoviště na Příhrádku) zůstane do odvolání uzavřeno.

Kulturní akce knihovny včetně těch, které se měly konat v Knihovním centru U Vokolků na Příhrádku, jsou až do odvolání zrušeny.  Náhradní termíny budou zveřejněny následně, po uvolnění opatření a zrušení nouzového stavu.

Informace budou průběžně aktualizovány. Zveřejněny budou zde a na facebookovém profilu knihovny. S dotazy ohledně výpůjček je možné se obracet na e-mailovou adresu dotazy@knihovna-pardubice.cz.

          S přáním klidu, pohody a hlavně zdraví
          Vaše knihovna


Aktuální informace 15. 2. 2021

Na základě vládního usnesení č. 125 ze dne 14. 2. 2021 je povoleno knihovnám otevřít výdejní okénka pro výdej předem objednaných titulů a vracení výpůjček.

Krajská knihovna v Pardubicích výdejní okénko otevře od úterý 16. 2. 2021.

Výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko
:

Knihovní fond určený k absenčním výpůjčkám kromě dětských periodik, kufříků a deskových her - maximálně 5 dokumentů -  lze objednat několika způsoby:

  • přes konto čtenáře na webu knihovny
  • e-mailem na adrese pujcovna@knihovna-pardubice.cz
  • telefonicky v pondělí až v pátek, v době od 9 do 15 hodin, na telefonních číslech:
        oddělení beletrie
466 531 263
        oddělení čítárna 
466 531 278
        oddělení dětské
466 531 245; 246
        oddělení hudební
461 530 265
        oddělení naučné literatury
466 531 261
Meziknihovní výpůjční služba je pro čtenáře plně k dispozici.
 

Výdejní okénko je k dispozici na recepci knihovny od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. V sobotu a v neděli bude zavřeno.

Vyzvednutí všech objednaných titulů:
Objednané tituly bude možné vyzvednout v knihovně na základě písemného potvrzení zaslaného na e-mail. Pro ty čtenáře, kteří svůj e-mail nezadali, je termín vyzvednutí vždy následující pracovní den  po objednání, objednané tituly z hudebního oddělení druhý pracovní den po objednání.
 
Tituly objednané z depozitáře knihovny lze vyzvednout následovně:
tituly objednané do pondělí do 12 hodin lze vyzvednout od úterý v tom týdnu
tituly objednané do čtvrtka do 12 hodin lze vyzvednout od pátku v tom týdnu
 
Prezenční fond půjčovat nelze.

Důležité upozornění:
Objednané tituly je zapotřebí vyzvednout do 5 pracovních dní. V případě nevyzvednutí v pětidenní lhůtě bude objednávka ukončena a bude účtován poplatek 10 Kč (viz KNIHOVNÍ ŘÁD).
 
 

Další aktuální organizační opatření

Knihy
 je možné vracet primárně do biblioboxů, které po dobu uzavření knihovny zůstávají nadále v provozu. Ostatní dokumenty, jako CD, DVD, časopisy, noty, deskové hry a dětské kufříky nelze vracet do biblioboxů, mohou být vráceny přes výdejní okénko nebo do boxu ve vestibulu knihovny.

Při překročení výpůjční lhůty nebudou za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 účtovány poplatky za zpozdné.

Registrace je prodloužena do 31. 3. 2021 - všem čtenářům, kterým končí registrace v období od 1. 1. 2021 do 30. 3. 2021, je automaticky prodloužena do 31. 3. 2021.
 
Knihovní centrum U Vokolků (detašované pracoviště na Příhrádku) zůstane do odvolání uzavřeno.

Kulturní akce knihovny včetně těch, které se měly konat v Knihovním centru U Vokolků na Příhrádku, jsou až do odvolání zrušeny.  Náhradní termíny budou zveřejněny následně, po uvolnění opatření a zrušení nouzového stavu.

Informace budou průběžně aktualizovány. Zveřejněny budou zde a na facebookovém profilu knihovny. S dotazy ohledně výpůjček je možné se obracet na e-mailovou adresu dotazy@knihovna-pardubice.cz.

S přáním klidu, pohody a hlavně zdraví

Vaše knihovna