News


Knihovníci objevovali inovace u kolegů

Krajská knihovna v Pardubicích zorganizovala pro své knihovníky exkurzi do tří moderních institucí, aby byli reálně seznámeni s nejnovějšími trendy a technologiemi v jejich profesním oboru. Zaměstnanci navštívili: Krajskou knihovnu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Městkou knihovnu Kutná Hora a Knihovnu městyse Choltice.

Hlavním cílem bylo získání a výměna zkušeností s kolegy z nově vzniklých či rekonstruovaných knihoven, které budou zúročeny při plánované modernizaci Krajské knihovny v Pardubicích, včetně zlepšení poskytovaných služeb jejím čtenářům a návštěvníkům.