News


Upozornění k návštěvě Zpívánek

Od pondělí 10.01.2022 se Zpívánky na dětském oddělení knihovny konají pro přihlášené maminky za následujících podmínek: Všechny maminky s dětmi vstupují do knihovny s tím, že dodržují opatření

- ochrana nosu a úst - respirátor, dezinfekce rukou, po knihovně se mohou pohybovat pouze v respirátorech;

-před konáním akce doloží či vyplní prohlášení o negativním testu (minimálně antigenní test);

-zanesou potřebná data do připravených archů (z důvodu případného trasování);

-po dobu akce se pohybují pouze v uzavřeném prostoru klubovny dětského oddělení.

Děkujeme za pochopení.