News


Studijní návštěva Norska

Studijní návštěva Norska
 
Ve dnech 12.–⁠14. března 2024 jsme vyslali našeho kolegu z edukačního oddělení, Radka Haňku, na studijní cestu do Norska zaměřenou na vzdělávání mládeže, kterou pořádalo Centrum demokratického vzdělávání ve spolupráci s centrem Arkivet a Univerzitou v Agderu v rámci programu Active Citizens Fund. Hlavními tématy bylo občanské vzdělávání a demokracie.
V rámci studijní cesty kolega navštívil ARKIVET Peace and Human Rights Centre, vzdělávací a dokumentační centrum se sídlem v Kristiansandu v jižní části Norska, které se věnuje vzdělávání, výzkumu a osvětě zaměřené na okupaci Norska během 2. světové války. Pracovníci zde využívají místní historii, dobové narativy a příběhy pamětníků v expozicích a při vzdělávání tak, aby podpořili demokracii a mír. Součástí této návštěvy byla nejenom prohlídka výstavy, vysvětlení jejího pozadí a zamýšlený efekt na návštěvníky, ale představena byla také praktická ukázka workshopu a aktivit pro mládež. V rámci návštěvy centra byl rovněž představen projekt Dembra, který se v edukačních programech věnuje problematice začleňování, participaci a souvisejícím tématům.
 
Další setkání proběhlo na Univerzitě v Agderu (UiA), kde měl kolega příležitost vyslechnout si příspěvky, které se zabývaly nabízenými programy a předměty, přičemž se zaměřovaly na propojování výzkumu a didaktické práce s ohledem na kompetence pro demokratickou kulturu. Součástí byla i prohlídka univerzitního komplexu, jenž velmi působivě propojuje architekturu s přírodou a navozuje těžko popsatelnou, velmi inspirující atmosféru.
 
Ve zbývajícím čase navštívil kolega místní knihovny, aby mohl porovnávat a poznal, jak fungují knihovny v zahraničí.
 
Děkujeme Centru demokratického vzdělávání za příležitost účastnit se studijní cesty a děkujeme také všem hostitelům za milé přijetí a velmi inspirativní vhled do probírané problematiky.
 
 
autorka fotografie: Šárka Paličková z Centra demokratického vzdělávání