Publications


Koncepce rozvoje

Koncepce RF v Pardubickém kraji na léta 2020-2024

Koncepce RF v Pardubickém kraji na léta 2020-2024
More

Koncepce KK v Pardubicích na léta 2020-2024

Koncepce rozvoje Krajské knihovny v Pardubicích na léta 2020 - 2024
More

Koncepce rozvoje knihoven v Pardubickém kraji na léta 2013-2018

Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 19. září 2013 usnesením R/598/13 schválila Koncepci rozvoje knihoven v Pardubickém kraji na léta 2013.
More