Publications


Výběrová řízení

VZ/02/2024 – Oprava a nátěr východní a severní fasády včetně restaurování – čp. 78, 79

  VZ/02/2024 – Oprava a nátěr východní a severní fasády včetně restaurování – čp. 78, 79   druh veřejné zakázky: stavební práce režim veřejné zakázky: VZMR mimo režim ...
More

VZ/05/2023 - Zajištění konferenčních služeb, stravování a ubytování pro seminář CASLIN 2023

  druh veřejné zakázky: služba režim veřejné zakázky: VZRM mimo působnost zákona   Zadávací dokumentace k dispozici na: https://zakazky.pardubickykraj.cz/contract_display_4368.html
More

VZ/03/2023 - Zajištění technického dozoru investora a zajištění koordinátora BOZP

VZ/03/2023 - Zajištění technického dozoru investora a zajištění koordinátora BOZP druh veřejné zakázky: služba režim veřejné zakázky: VZMR mimo režim zákona, uzavřená výzva
More

VZ/04/2023 - Oprava a nátěry výplní otvorů, oprava a nátěr jižní a východní fasády včetně restaurování; výměna ka

VZ/04/2023 - Oprava a nátěry výplní otvorů, oprava a nátěr jižní a východní fasády včetně restaurování; výměna kastlových oken" druh veřejné zakázky: stavební ...
More

VZ/02/2023 - Tištěné dědictví Pardubického kraje - II. etapa

VZ/02/2023 - Tištěné dědictví Pardubického kraje - II. etapa  VZMR mimo režim zákona, uzavřená výzva Zakázka je financována za podpory MK ČR na základě rozhodnutí č.j. 14927/2023 ...
More

VZMR: Oprava a nátěr výplní otvorů a oprava a nátěr jižní a východní fásady

VZMR - VZ/01/2023 s uveřejněním výzvy   název VZMR: Oprava a nátěr výplní otvorů a oprava a nátěr jižní a východní fásady   Zadávací dokumentace včetně všech příloh k ...
More

Dodávka SW a HW pro studovny Krajské knihovny v Pardubicích - č. z. VZ/01/2021

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu typ výzvy: UZAVŘENÁ   V příloze naleznete tyto soubory: Výzva k předložení nabídky, VZ-01-2021.pdf Příloha č. 1 ...
More

VZ/02/2019

"Dodávka 1 ks osobního automobilu pro Krajskou knihovnu v Pardubicích" veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona druh výběrové řízení - uzavřená výzva
More

VZ/01/2019

"Aktualizace SW a HW počítačové učebny Krajské knihovny v Pardubicích" veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona druh výběrové řízení - uzavřená výzva
More

VŘ 01/2016

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona   Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku : "Krajská ...
More