Publications


VŘ 05/2013 Dodávka a montáž regálového systému


Veřejná zakázka

 

Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :

 

„Dodávka a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích – rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice“

1. Zadávací dokumentace

1.1. Rozmístění regálů - projektová dokumentace

1.2 Návrh Smlouvy o dílo - Smlouva o poskytování služeb

1.3 Doplňující informace

1.4 Přehledová tabulka jednotlivých regálů