Publications


VŘ 01/2014


Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona

Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :

 

„Zateplení vchodů Krajské knihovny v Pardubicích“

Dokumentaci k zakázce naleznete zde: VR_012014.zip

Oznámení o zrušení VŘ 01-2014